Translatica, kierunek polsko-angielski
odróżniać czasownik, aspekt niedokonany;
discriminate techniczny;
tell;
discrimination techniczny;
differ;
separate;
discern;
know;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich