Translatica, kierunek angielsko-polski
tell czasownik;
mówić;
kazać;
powiadać;
nagadać potoczne, nieoficjalne;
dyktować;
napleść;
wskazać;
skarżyć;
wygadać potoczne, nieoficjalne;
wiedzieć;
liczyć celownik;
poznać;
znaczyć;
naskarżyć potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich