Translatica, kierunek polsko-angielski
poinformować czasownik, aspekt dokonany;
inform;
aware;
informed;
advise ang. brytyjska, książkowe, oficjalne;
report;
apprise;
notify ang. brytyjska;
instruct;
tell;
announce;
aware;
let know;
advised;
inquire;
in the know slangowe;
informed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich