Translatica, kierunek polsko-angielski
poznać czasownik, aspekt dokonany;
recognize;
meet;
know;
learn;
see;
discover;
introduce;
tell;
acquaint;
cognize;
known;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich