Translatica, kierunek angielsko-polski
appreciate czasownik;
doceniać;
docenić techniczny;
cenić;
oszacować techniczny;
ocenić;
oceniać;
uznać;
cenić sobie medycyna;
poznawać;
wzrastać w cenie ekonomia, prawo, techniczny;
szacować;
poznać;
lubić;
uznawać;
rozumieć;
ocena;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich