Translatica, kierunek polsko-angielski
kazać czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
order potoczne, nieoficjalne;
tell;
bid;
command;
preach;
make;
cause;
instruct;
force;
say;
prescribe;
demand;
require;
have;
ask;
put;
direct;
charge;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich