Translatica, kierunek angielsko-polski
order czasownik;
zamawiać;
rozkazywać wojsko;
porządkować techniczny;
kazać potoczne, nieoficjalne;
zamówić;
nakazywać techniczny;
nakazać;
rozkazać wojsko;
polecić;
rozporządzać książkowe, oficjalne;
polecać;
rozporządzić książkowe, oficjalne;
zlecać;
zalecać;
komenderować wojsko;
wzywać;
stalować celownik;
zadysponować książkowe, oficjalne;
rządzić;
zalecić;
zapisać;
zlecić;
zamów;
żądać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich