Translatica, kierunek polsko-angielski
zamówić czasownik, aspekt dokonany;
order;
book;
bespeak;
indent;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich