Translatica, kierunek polsko-angielski
rozkazywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też rozkazać
command;
order wojsko;
dictate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich