Translatica, kierunek polsko-angielski
zamawiać czasownik, aspekt niedokonany;
order;
book;
reserve;
ordering;
indent;
bespeak;
hire;
engage;
ordering;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich