Translatica, kierunek polsko-angielski
stalować czasownik, aspekt niedokonany; → order celownik
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich