Translatica, kierunek polsko-angielski
wzywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też wezwać
call prawo;
summon;
invoke;
call in;
appeal;
call out;
invite informatyka;
call on;
challenge informatyka;
bid;
call for;
cite;
order;
page;
urge;
convene;
call upon;
imprecate;
calling;
calling;
summons;
exhort;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich