Translatica, kierunek polsko-angielski
zadysponować czasownik, aspekt dokonany;
order książkowe, oficjalne;
make arrangements książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich