Translatica, kierunek polsko-angielski
przykazywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przykazać
command;
tell;
order;
direct;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich