Translatica, kierunek polsko-angielski
uszeregować czasownik, aspekt dokonany;
arrange;
range;
line up;
rank;
order;
align;
array;
alignment;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich