Translatica, kierunek polsko-angielski
rozporządzać czasownik, aspekt niedokonany;
dispose książkowe, oficjalne;
command;
order książkowe, oficjalne;
decree;
manage;
possess;
control;
disposal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich