Translatica, kierunek angielsko-polski
decree czasownik;
orzekać prawo;
orzec;
uchwalać;
wyrokować prawo;
nakazać;
wyrokowy;
zawyrokować prawo;
przyznać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich