Translatica, kierunek polsko-angielski
przykazać czasownik, aspekt dokonany; zobacz też przykazywać
command;
order;
tell;
direct;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich