Translatica, kierunek polsko-angielski
komenderować czasownik, aspekt niedokonany;
command wojsko;
order wojsko;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich