Translatica, kierunek angielsko-polski
charge czasownik;
ładować chemia, medycyna, fizyka, elektryka, potoczne, nieoficjalne;
oskarżać prawo;
obciążać ekologia;
naładować fizyka, elektryka;
pobierać opłatę finanse, prawo;
oskarżyć prawo;
zarzucać;
atakować;
obarczyć;
obwiniać;
liczyć;
zlecać;
pobierać ekologia, książkowe, oficjalne;
nabijać potoczne, nieoficjalne;
policzyć finanse, handel;
załadować wojsko;
poruczać książkowe, oficjalne;
nabić potoczne, nieoficjalne;
polecać;
żądać;
zlecić;
naliczać finanse, handel;
naliczyć finanse, handel;
obciążać kosztami finanse, prawo;
nacierać wojsko;
załadowywać wojsko;
obarczać;
cenić;
obwinić;
zarzucić;
pouczać;
natrzeć wojsko;
polecić;
runąć;
pomawiać;
winić;
poruczyć książkowe, oficjalne;
naładowywać fizyka;
zalecać;
skarżyć;
pobrać książkowe, oficjalne;
naelektryzować fizyka;
naładować się elektryka;
ładować się elektryka;
kazać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich