Translatica, kierunek polsko-angielski
poruczyć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też poruczać
commit;
entrust;
charge książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich