Translatica, kierunek polsko-angielski
obciążać czasownik, aspekt niedokonany;
charge ekologia;
load elektryka;
burden techniczny;
encumber prawo;
debit;
aggravate;
incriminate prawo;
weight chemia;
overload;
tax;
saddle;
strain przenośne;
cumber;
handicap;
put under load techniczny;
loading;
stress;
freight;
press;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich