Translatica, kierunek angielsko-polski
instruct czasownik;
instruować techniczny;
pouczać książkowe, oficjalne;
uczyć;
polecić;
nauczać;
polecać;
szkolić;
pouczyć książkowe, oficjalne;
nauczyć;
zlecić;
kazać;
zapoznać;
zlecać;
wydawać polecenia finanse, prawo;
kierować;
zalecać;
nakazać;
ćwiczyć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich