Translatica, kierunek polsko-angielski
wydawać polecenia czasownik, aspekt niedokonany;
issue instructions finanse, prawo;
instruct finanse, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich