Translatica, kierunek polsko-angielski
uświadomić czasownik, aspekt dokonany;
realize;
inform;
enlighten;
visualize;
instruct;
initiate;
impress;
educate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich