Translatica, kierunek angielsko-polski
prescribe czasownik;
przepisać medycyna;
przepisywać medycyna;
zalecać medycyna, prawo;
nakazać;
zapisać;
zapisywać medycyna;
zaordynować medycyna, prawo;
zalecić medycyna, prawo;
dyktować;
ordynować medycyna, prawo;
kazać;
nakaz;
preskryba;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich