Translatica, kierunek angielsko-polski
cause czasownik;
sprawiać;
wywoływać techniczny;
przyczynić książkowe, oficjalne;
sprawić;
poczynić;
czynić;
wzbudzać;
wywołać;
przyczyniać książkowe, oficjalne;
narobić;
kazać;
zrobić;
wzbudzić;
nasuwać;
nabawić;
dokonać;
robić;
nasunąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich