Translatica, kierunek polsko-angielski
przyczyniać czasownik, aspekt niedokonany;
cause książkowe, oficjalne;
increase;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich