Translatica, kierunek polsko-angielski
doprowadzać czasownik, aspekt niedokonany;
bring;
drive;
lead;
supply;
reduce;
convey;
make;
feed;
carry;
conduct;
deliver;
result;
take;
conduce;
cause;
provoke;
produce;
effect;
achieve;
set;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich