Translatica, kierunek angielsko-polski
carry czasownik;
nosić;
nieść wojsko, przenośne, książkowe, oficjalne;
przenosić matematyka, medycyna;
przewozić transport;
wozić;
ponieść;
dźwigać;
przenieść matematyka, medycyna;
zanieść;
ponosić;
wieźć;
zanosić;
roznosić;
przewieźć transport;
donieść;
uchwalać;
zawieźć;
unieść celownik;
unosić celownik;
zawozić;
donosić;
posunąć;
trzymać;
odnieść;
znieść;
toczyć;
posiadać;
zwozić;
przyjąć;
wnieść;
nanieść;
znosić;
wieść;
wnosić;
odnosić;
sprzedać;
nadać;
nazwozić;
zawierać;
robić;
nanosić;
posuwać;
uchwalić;
utrzymać;
hodować;
trwać;
zdobyć;
zdobywać;
spełnić;
nadawać;
powieźć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich