Translatica, kierunek polsko-angielski
nadać czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
send;
broadcast;
confer;
bestow książkowe, oficjalne;
give;
grant;
transmit;
post ang. brytyjska;
vest;
assign;
endow;
invest;
impart;
given;
beam;
lend;
register;
air ang. amerykańska;
gimme;
address;
fit;
match;
award;
carry;
be fit;
forward;
remit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich