Translatica, kierunek polsko-angielski
przyjąć czasownik, aspekt dokonany;
accept;
adopt;
receive;
assume;
admit;
take;
take on;
undertake;
pass;
engage;
embrace przenośne;
agree;
deliver;
see;
close;
have;
take in;
take over techniczny;
carry;
entertain;
affect;
approve;
welcome;
accepted;
co-opt;
take root;
absorb przenośne;
catch on;
put on;
be accepted medycyna;
catch;
entrant;
customary;
adoption;
reception;
dinner;
function;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich