Translatica, kierunek angielsko-polski
customary przymiotnik;
zwyczajowy prawo;
zwyczajny;
zwykły;
przyjęty;
typowy;
normalny;
przyjąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich