Translatica, kierunek polsko-angielski
zwykły przymiotnik;
ordinary techniczny;
common medycyna;
usual techniczny;
simple techniczny;
normal informatyka;
habitual;
mere;
plain;
regular;
sheer;
customary;
wonted książkowe, oficjalne;
everyday;
standard;
casual;
average;
straight;
natural;
bare;
native;
downright;
general;
second-class poczta;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich