Translatica, kierunek angielsko-polski
general przymiotnik;
ogólny;
generalny;
walny prawo;
główny;
ramowy;
gremialny;
nagminny;
uniwersalny książkowe, oficjalne;
zbiorowy;
naczelny;
utarty;
zwykły;
pospolity techniczny;
obiegowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich