Translatica, kierunek polsko-angielski
zbiorowy przymiotnik;
collective techniczny;
corporate;
group;
aggregate;
omnibus ang. amerykańska;
joint;
communal;
general;
crowd;
mass;
composite;
collegial;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich