Translatica, kierunek angielsko-polski
collective przymiotnik;
zbiorowy techniczny;
kolektywny książkowe, oficjalne;
zbiorczy;
wspólny;
grupowy;
gremialny;
gromadny techniczny;
komisyjny;
łączny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich