Translatica, kierunek polsko-angielski
zbiorczy przymiotnik;
summary;
lump-sum;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich