Translatica, kierunek angielsko-polski
group rzeczownik;
grupa;
zespół;
gromada;
ugrupowanie polityka;
grupowy;
grupka;
zgrupowanie książkowe, oficjalne;
grono;
zbiorowy;
grupowy;
koncern;
ekipa;
gniazdo;
frakcja;
peleton;
banda;
drużyna;
kompleks;
partia;
liczba;
odłam;
pułk;
kolektyw;
kupka;
grupy;
dywizjon;
grupa studencka szkolnictwo wyższe;
grupa pierwotna technika;
zbiór;
gniazdko;
formacja polityka;
rzut;
pułkowy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich