Translatica, kierunek polsko-angielski
obiegowy przymiotnik;
current;
common;
rotary;
circular;
general;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich