Translatica, kierunek angielsko-polski
common przymiotnik;
wspólny;
zwykły medycyna;
pospolity botanika, medycyna, zoologia, celownik, pejoratywne;
zwyczajny nauki ścisłe;
nagminny książkowe, oficjalne;
ogólny;
powszedni medycyna;
prostacki pejoratywne;
potoczny;
prosty;
publiczny;
popularny;
gminny celownik, pejoratywne;
obiegowy;
częsty;
utarty;
obopólny;
przewód wspólny elektryka;
ordynarny;
wulgarny książkowe, oficjalne;
komunalny;
ludowy;
wulgarnie;
poziomy;
codzienny;
łączny;
wygonowy;
grupowy;
dostępny;
wygon;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich