Translatica, kierunek polsko-angielski
ludowy przymiotnik;
folk;
popular;
folksy;
common;
people;
country;
folk;
demotic;
peasant;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich