Translatica, kierunek angielsko-polski
native przymiotnik;
rodzimy chemia, medycyna, mineralogia, informatyka;
ojczysty;
tubylczy antropologia;
rodzinny;
rodowity;
krajowy;
miejscowy pejoratywne;
natywny;
naturalny;
macierzysty informatyka;
swojski;
rdzenny;
prosty;
własny;
rodowy;
zwykły;
narodowy;
typowy;
lokalny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich