Translatica, kierunek angielsko-polski
adoption rzeczownik;
adopcja prawo;
przysposobienie psychologia, prawo;
obranie;
adoptacja;
adopcyjny;
wybór;
podjęcie;
przyjąć;
przejąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich