Translatica, kierunek angielsko-polski
reception rzeczownik;
recepcja książkowe, oficjalne;
odbiór fizyka jądrowa, książkowe, oficjalne;
powitanie;
raut;
party;
odebranie;
impreza;
recepta;
bankiet;
przyjąć;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich