Translatica, kierunek polsko-angielski
dopuścić czasownik, aspekt dokonany;
admit informatyka, książkowe, oficjalne;
allow;
permit;
let;
commit;
receive;
accept;
release;
admitted;
admission;
reception;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich