Translatica, kierunek angielsko-polski
permit czasownik;
pozwalać;
zezwalać informatyka, techniczny;
pozwolić;
dozwalać;
zezwolić;
dozwolić;
dawać;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich