Translatica, kierunek polsko-angielski
dopuszczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
admission;
release;
reception;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich