Translatica, kierunek angielsko-polski
approve czasownik;
aprobować książkowe, oficjalne, techniczny;
zatwierdzać techniczny;
akceptować książkowe, oficjalne;
zaaprobować książkowe, oficjalne;
popierać;
zaakceptować handel, książkowe, oficjalne;
uznawać;
przyjąć;
aprobata;
wyrażać zgodę książkowe, oficjalne;
wyrazić zgodę książkowe, oficjalne;
sprzyjać;
udzielać zgody techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich