Translatica, kierunek polsko-angielski
donosić czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany; zobacz też donaszać
report książkowe, oficjalne, pejoratywne;
inform książkowe, oficjalne, pejoratywne;
denounce;
deliver;
snitch;
carry;
delate;
bring;
reach;
sneak;
rat;
advise ang. brytyjska;
grass;
return;
carry to term medycyna;
wear out;
squeal;
bringing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich